Senin, 25 Sep 2023
  • Website Resmi Al Ikram Islamic School

Ki Hajar Dewantara

"...Setiap Orang adalah Guru, dan Setiap Rumah adalah Sekolah”..."


Quote oleh : Ki Hajar Dewantara

KELUAR